Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 7 din 2017 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de concesiune nr.4679 din 22.12.2004...