Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 70 din 2017 privind modificarea HCL 39 din 2016...