Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 70 din 2018 privind aprobarea Raportului privind inventarierea și evaluarea bunurilor rezultate din desființarea parcului Loloiasca