PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 70 din 2019 privind aprobarea redistriburii unor sume aprobate în cadrul parteneriatelor cu Județul Prahova