Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 71 din 2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tomșani, județul Prhova, pe anul 2019