Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 72 din 2016 privind validarea dispoziției nr.314 din 30.09.2016 emisă de Primarul comunei Tomșani, privind majorarea bugetului local...