Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 72 din 2017 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință...