Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 73 din 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Tomșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Școala Gimnazială...