Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 73 din 2018 privind trecerea din domeniul public al comunei Tomșani în domeniul privat al comunei Tomșani a unui imobil-teren