Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 75 din 2017 privind aprobarea extinderii rețelei de alimentare cu energie electrică...