Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 75 din 2018 privind aprobarea asocierii Comunei Tomșani cu județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public și redistribuirea unor sume aprobate în cadrul parteneriatelor cu județul Prahova