Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 76 din 2017 privind rectificarea bugetului local...