Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 77 din 2016 privind retragerea concesiunii asupra terenului în suprafață de 1000 m.p. situat în tarlaua nr.18...