Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 77 din 2017 privind transformarea unui post contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate...