PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 77 din 2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile proprietate privată a Comunei Tomșani, județul Prahova