Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 78 din 2016 privind retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii nr.15 din 2003 doamnei Popescu Mioara