Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 80 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparații curente și dotări..."