Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 80 din 2018 privind completarea Anexei la Hotărârea nr.18 din 25.04.2014 privind aprobarea Strategiei de devoltare durabilă a comunei Tomșani, județul Prahova, 2014-2020