Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 81 din 2017 pentru modificarea HCL 52 din 2017...