Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 82 din 2017 privind aprobarea unor măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții...