Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 83 din 2016 privind aprobarea cererii și atribuirea în folosință gratuită a unui teren...