Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 83 din 2017 privind includerea unor drumuri de interes local în Inventarul bunurilor...