Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 84 din 2017 privind aprobarea dezmembării de parcele la un imobil...