PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 84 din 2017 privind includerea unor drumuri de interes local în Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova