Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 85 din 2016 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor terenuri, proprietate privată a comunei Tomșani