Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 85 din 2018 privind aprobarea rezilierii pe cale amiabilă a Constractului de concesiune nr.3012 din 21.05.2013 având ca obiect Balta Magula...