Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 86 din 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani, județul Prahova, pe anul 2016