Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 86 din 2017 privind rectificarea bugetului local...