PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărârea 86 din 2019 privind validarea Dispoziției nr.220 din 24.12.2019 emisă de Primarul comunei Tomșani, privind majorarea bugetului local al comunei Tomșani pe trimestrul IV...

Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă(SNUAU)
Număr de telefon: 112