Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 87 din 2017 privind rectificarea bugetului local...