Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 88 din 2016 privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani...