Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 88 din 2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova