Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 89 din 2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2017 la nivelul Comunei Tomșani