Hotărârile consiliului local ➠ Hotărârea 90 din 2016 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru spații cu altă destinație decât cea de locuință