Taxe și impozite formulare➠ Borderou de debite-scăderi-ITL-025-2016