Taxe și impozite formulare➠ Borderou desfășurător al încasărilor-ITL-019-2016