Taxe și impozite formulare➠ Legitimație pentru funcționarul public din organul fiscal local cu atribuții în: stabilirea, constatarea, controlul fiscal, inspecția fiscală, urmărirea, executarea silită, încasarea impozitelor și taxelor locale și a altor venituri la bugetul local-ITL-030-2016