Taxe și impozite formulare➠ Matricola pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport-ITL-024-2016