Taxe și impozite formulare➠ Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile-ITL-051-2016