Taxe și impozite formulare➠ Proces-verbal de identificare bunuri mobile-ITL-047-2016