Taxe și impozite formulare➠ Proces-verbal pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate-ITL-029-2016