Taxe și impozite formulare➠ Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu-ITL-040-2016