Taxe și impozite➠ Taxă piaţă – comerţ stradal

13 lei