Taxe și impozite➠ Taxă timbru (altele decât nr. casă)

2 lei