Formulare electronice➠ Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială