PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2024➠ Hotărârea 20 din 2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea de canalizare pe strada Tineretului, Comuna Tomşani"