PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența hotărârilor 2024➠ Hotărârea 21 din 2024 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei Tomşani, judeţul Prahova pentru a vota în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul APEI Prahova" retragerea Comunei Ceptura din asociaţie