Hotărârile consiliului local➠ Hotărârea 89 din 2017 privind aprobarea casării unor bunuri mobile...