PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Nr.24, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021➠ Proiect de hotărâre 3 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni