PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2024➠ Proiect de hotărâre 37 din 2024 privind aprobarea asocierii Comunei Tomşani cu Judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Extindere reţea de canalizare pe Strada Tineretului, comuna Tomşani"